Fundacja Wiarus

Pomoc kombatantom wojennym oraz wdowom.

kierującemu Oddziałem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bielsku-Białej medal XXX-lecia Ordynariatu Polowego. Z wnioskiem na medal wystąpił proboszcz Parafii Wojskowej w Bielsku-Białej ks. kpt. Krzysztof Włosowicz.

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek ustanowił ten medal dekretem z dnia 21 stycznia 2021, i jest zewnętrznym wyrazem wdzięczności wobec wszystkich, którzy wnieśli cenny wkład w trzydziestoletnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego[1]. Nadawany jest zarówno osobom świeckim i duchownym w okresie od 21 stycznia 2021 do 21 stycznia 2023. Osoby uhonorowane Krzyżem otrzymują legitymację oraz dyplom.

Mecanas Andrzej Sikora złożył na ręce odznaczonego serdeczne gratulacje i życzenia dalszej, tak owocnej pracy, na rzecz środowiska Powstańców Warszawskich. 

Relacja_ Stanisław Biłka


Dochody Fundacji Wiarus pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji osób prawnych